Φアイアンウッド IN-0130-1-1
商品CD : 176361
樹種 : アイアンウッド
樹種色 : 赤色
木表W : 3000mm
木表D : 870~940mm
木表T : 71mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φトチ CN-373
商品CD : 174643
樹種 : トチ
樹種色 : 白色
木表W : 3150mm
木表D : 550~690mm
木表T : 49mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φマカバ 5116
商品CD : 125176
樹種 : カバ
樹種色 : 白色
木表W : 3000mm
木表D : 800~920mm
木表T : 51mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φゼブラ CN-9-2806
商品CD : 214108
樹種 : ゼブラウッド
樹種色 : 縞
木表W : 3000mm
木表D : 700~780mm
木表T : 60mm
加工 : -
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φウォールナット 2501
商品CD : 249033
樹種 : ウォールナット
樹種色 : 茶色
木表W : 3060mm
木表D : 630~1280mm
木表T : 57mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φウォールナット 25357-7
商品CD : 213176
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3000mm
木表D : 710~840mm
木表T : 53mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φチェリー(ブックマッチ) 894400-2+3
商品CD : 236299
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3100mm
木表D : 940mm
木表T : 50mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φサペリ 581-2/2-12
商品CD : 243692
樹種 : サペリ
樹種色 : 赤色
木表W : 3400mm
木表D : 1120~1190mm
木表T : 65mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φコクタン SK-7-5-1
商品CD : 140138
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3600mm
木表D : 600~750mm
木表T : 64mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φ花楠 0327
商品CD : 129768
樹種 : クス
樹種色 : 黄色
木表W : 3600mm
木表D : 920~1030mm
木表T : 60mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φトチ N-57
商品CD : 111052
樹種 : トチ
樹種色 : 白色
木表W : 3200mm
木表D : 840~1230mm
木表T : 63mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φカバ CN-419-2804
商品CD : 208838
樹種 : カバ
樹種色 : 白色
木表W : 3100mm
木表D : 660~710mm
木表T : 99mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φカリン GR-101-2706
商品CD : 186008
樹種 : カリン
樹種色 : 赤色
木表W : 3000mm
木表D : 740~870mm
木表T : 50mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φウェンジ 7829-1
商品CD : 175775
樹種 : ウェンジ
樹種色 : 黒色
木表W : 3400mm
木表D : 410~440mm
木表T : 53mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φクラロウォールナット H3-7
商品CD : 235239
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3200mm
木表D : 940~1200mm
木表T : 58mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φクラロウォールナット P8-9
商品CD : 235398
樹種 : クラロウォールナット
樹種色 : 茶色
木表W : 3450mm
木表D : 530~800mm
木表T : 52mm
加工 : オイル塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φ神代ニレ A-611
商品CD : 165312
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3600mm
木表D : 780~870mm
木表T : 160mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φサクラ CN-D2-2903
商品CD : 236701
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3080mm
木表D : 870~970mm
木表T : 101mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φクラロウォールナット(ブックマッチ) H8-2+3
商品CD : 235387
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3300mm
木表D : 1030~1170mm
木表T : 55mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φカリン CN-9-2711
商品CD : 196167
樹種 : カリン
樹種色 : 赤色
木表W : 3000mm
木表D : 840~890mm
木表T : 53mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φビッグリーフメープル M1-9
商品CD : 230400
樹種 : ビッグリーフメープル
樹種色 : 白色
木表W : 3300mm
木表D : 980~1195mm
木表T : 56mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φセン M-21
商品CD : 128874
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3100mm
木表D : 850~1060mm
木表T : 68mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φキハダ N-11
商品CD : 190614
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3000mm
木表D : 650~790mm
木表T : 79mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φウォールナット C21-4
商品CD : 223914
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3000mm
木表D : 750~930mm
木表T : 55mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φアサメラ 403-2-8
商品CD : 212709
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3300mm
木表D : 920~970mm
木表T : 54mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φウォールナット 25357-6
商品CD : 213175
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3000mm
木表D : 670~850mm
木表T : 57mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φビッグリーフメープル M2-5
商品CD : 224702
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3200mm
木表D : 800~1300mm
木表T : 56mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φブビンガ WM-1-9-1
商品CD : 215980
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3600mm
木表D : 850~1360mm
木表T : 54mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


Φブビンガ WM-1-8-1
商品CD : 215978
樹種 : -
樹種色 : -
木表W : 3000mm
木表D : 550~1000mm
木表T : 62mm
加工 : ウレタン塗装
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


ケヤキ 17-6(原木)
商品CD : 168000
樹種 : ケヤキ
樹種色 : オレンジ
木表W : 4060mm
木表D : 1110~1260mm
木表T : 85mm
加工 : -
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


ウォールナット 900(原木)
商品CD : 097926
樹種 : ウォールナット
樹種色 : 茶色
木表W : 3700mm
木表D : 540~660mm
木表T : 65mm
加工 : -
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


ウォールナット 918-4(原木)
商品CD : 114427
樹種 : ウォールナット
樹種色 : 茶色
木表W : 3250mm
木表D : 540~740mm
木表T : 65mm
加工 : -
価格(税込) : 会員登録後に価格をご覧頂けます。
-
在庫あり


  • 触れていたくなる家具。 家族と過ごしたくなる家具。
    触れていたくなる、 ものづくりをしよう。

    footer-logo footerbtn